Noteikumi un nosacījumi

 • 1. Vispārīgie noteikumi.
  1.1. Šie pirkšanas- pārdošanas noteikumu, turpmāk- noteikumi, ir obligāts juridisks dokuments, kas reglamentē pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumus, iepērkoties interneta veikalā www.vova-lingerie.eu.
  1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt vai papildināt šos noteikumus ievērojot LR likumdošanu. Pārdevējam ir iespēja iepazīties ar noteikumu izmaiņām internetvietnē www.vova-lingerie.eu. Uz pircēju attiecas noteikumi, kuri ir spēkā preces iegādes brīdī.
  1.3. Iegādāties preces internetveikalā drīks:
  1.3.1. Pilngadību sasniegušas fiziskās personas;
  1.3.2. Nepilngadīgas personas no 18 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot gadījumus, kad tie likumīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;
  1.3.3. Juridiskās personas;
  1.3.4. Visu augstākminēto personu likumiskie pārstāvji.
  1.4. Pārdevējs, kas apstiprina šos noteikumus, garantē, ka, saskaņā ar punktu 1.3., pircējiem ir tiesības iegādāties preces www.vova-lingerie.eu.
  1.5. Vienošanās starp pārdevēju un pircēju tiek noslēgta brīdī, kad pircējs interneta veikalā ir noformējis pasūtījumu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies samaksas kārtību un iepazinies ar internetveikala lietošanas noteikumiem, kā arī apstiprinājis savu pasūtījumu, nospiežot pogu - noformēt pasūtījumu (skatīt punktu Nr. 5 - preces pasūtīšana, cena, apmaksas kārtība, termiņi).
  1.6. Katra noslēgtā vienošanās starp pircēju un pārdevēju tiek saglabāta interneta veikala datu bāzē.

  2. Personīgo datu aizsardzība.
  2.1. Pasūtīt preci interneta veikalā var pircējs:
  2.1.1. reģistrējoties www.vova-lingerie.eu - ievadot reģistrācijai nepieciešamos personīgos datus.
  2.1.2. bez reģistrācijas www.vova-lingerie.eu.
  2.2. Pircējam, kas iegādājas preces 2.1. punktā norādītajā kārtībā, jānorāda precīzi internetveikala pieprasītie dati: vārds, uzvārds, piegādes adrese, telefona numurs un e-pasta adrese.
  2.3. Pieņemot šos noteikumus, pircējs piekrīt, ka viņa dati, kas norādīti punktā 2.2. tiks izmantoti, lai nodrošinātu preču piegādi, kā arī piegādes un mārketinga analīzei.
  2.4. Parakstot šos noteikumus, pircējs piekrīt tam, ka viņa dati tiks apstrādāti preču pārdošanas un piegādes nolūkā, kā arī pircējs piekrīt, ka viņš uz norādīto telefona numuru un e-pastu saņems ziņojumus, kas saistīti ar preču pasūtījumu.
  2.5. Pircējs, kas reģistrējas internetveikalā, apņemas saglabāt drošībā ieejas datus elektroniskajā veikala sistēmā.

  3. Pircēja tiesības un pienākumi.
  3.1. Pircējam, uz šo noteikumu pamata, ir tiesības iegādāties preci internetveikalā, kā arī uz jebkuru informāciju, kas norādīta internetveikalā.
  3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas- pārdošanas līguma, elektroniski informējot pārdevēju, norādot atgriežamās preces un pasūtījuma numuru, ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas.
  3.3. 3.2. punktā norādītās pircēja tiesības ir spēkā tikai gadījumā, ja atgrieztā prece nav bijusi lietota, vai nav bojāta kādā citā veidā.
  3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtīto preci un samaksāt norādīto summu.
  3.5. Ja mainās pircēja reģistrētie dati, tos nekavējoties jāatjauno.
  3.6. Pircējs apņemas internetveikala reģistrācijas datus nodot trešajām personām. Ja reģistrācijas dati tiek nejauši nozaudēti, par to nekavējoties jāpaziņo pārdevējam sadaļā: kontakti.
  3.7. Pircējs, kas lieto šī veikala pakalpojumus, piekrīt pirkšanas-pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot.

  4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.
  4.1. Pārdevējs apņemas pilnībā nodrošināt pircējam pieeju interneta veikalam.
  4.2. Ja pircējs ļaunprātīgi cenšas nodarīt internetveikala darbībai, stabilitātei un drošībai kādu kaitējumu, pārdevējam ir tiesības nekavējoties ierobežot vai pārtraukt pircēja pieeju veikalam. Izņēmuma gadījumos dzēst pircēja reģistrāciju.
  4.3. Pārdevējs apņemas cienīt pircēja reģistrēto privāto informāciju.
  4.4. Pārdevējs apņemas nogādāt pircēja pasūtīto preci pēc norādītās adreses.

  5. Preces pasūtījums, cenas, piegādes kārtība un ilgums.
  5.1. Pircējs var iepirkties internetveikalā 24 h.diennaktī katru dienu.
  5.2. Šī vienošanās stājas spēkā brīdī, kad pircējs apstiprina savu pasūtījumu, bet pārdevējs nosūta pirkuma apstiprinājumu uz pircēja norādīto e-pastu.
  5.3. Cenas interneta veikalā pie preces un noformētajā pasūtījumā ir norādītas EUR valūtā ieskaitot PVN.
  5.4. Pircējs par preci var norēķināties šādos veidos:
  5.4.1. Apmaksa caur internetbanku - SEB banka, Swedbank, Nordea banka, Citedele banka vai Paysera banka.
  5.4.2. Pircējs apmaksā veikto pasūtījumu ar bankas pārskaitījumu kādā no bankas filiālēm uz internetveikalā norādītajiem konta numuriem.
  5.5. Pircējs apņemas apmaksāt pasūtījumu nekavējoties, jo pārdevējs sāk pasūtījuma noformēšanu, tikai pēc apmaksas saņemšanas.

  6. Piegāde
  6.1. Izvēloties piegādes veidu, pircējam ir precīzi jānorāda piegādes adrese.
  6.2. Pircējs apņemas pieņemt piegādāto preci. Gadījumos, kad pircējs nevar saņemt preci piegādes brīdī, tam nav tiesību celt pretenziju pret pārdevēju.
  6.3. Preci piegādā pārdevējs vai tā pilnvarota persona (kurjers).
  6.4. Pārdevējs piegādās preci interneta veikala noteiktajā termiņā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preces piegādes termiņš var tikt mainīts, neparedzētu no pārdevēja iemeslu dēļ. Šādā gadījumā pārdevējam ir pienākums nekavējoties informēt pircēju un vienoties par piegādes laiku.
  6.5. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes kavēšanos, ja preces piegāde kavējas vai netiek veikta pircēja vai arī no pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
  6.6. Pircējam nekavējoties jāziņo pārdevējam, ja prece tiek saņemta bojātā iepakojumā.
  6.7. Ja prece tiek saņemta bojātā iepakojumā, preces saņemšanas brīdī pircējam ir jāatzīmē bojājuma veids kurjera pavadzīmē kurjera klātbūtnē. Ja tas netiek izdarīts, pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības par bojāto preci.

  7. Preces kvalitāte un garantija.
  7.1. Preces, kura tiek tirgota internetveikalā, dati tiek norādīti blakus katrai precei.
  7.2. Pārdevējs nenes atbildību par krāsu atšķirības niansēm starp interneta veikalā redzamo preci un reāli saņemto preci, kas var būt saistītas ar pircēja datora monitora īpatnībām.

  8. Preces atgriešana un maiņa.
  8.1. Nekvalitatīva prece var tikt atgriezta vai samainīta. Nauda par atgriezto preci visos gadījumos tiek atgriezta tikai uz pircēja norādīto kontu.
  8.2. Preci drīkst atgriezt 14 darba dienu laikā no saņemšanas brīža, nosūtot pārdevējam paziņojumu par preces atgriešanu, kur tiek norādīts preces pasūtījuma numurs un atgriešanas iemesls.
  8.3. Atgriežot preci, pircējam ir jāievēro šāda kārtība:
  8.3.1. Atgieztajai precei ir jābūt oriģinālajā iepakojumā;
  8.3.2. Prece nedrīkst būt bojāta;
  8.3.3. Prece nedrīkst būt valkāta vai izmantota jebkādā citā veidā (jābūt etiķetes, uzlīmes, aizsargplēve u.t.t) (tas attiecas uz precēm , ka atklāts ražošanas defekts)
  8.3.4. Atgriežot preci, jāuzrāda pirkšanas dokuments vai tā kopija.
  8.4. Pārdevējam ir tiesības atteikties no preces pieņemšanas, ja nav izpildīts kāds no augstākminētajiem punktiem.
  8.5. Pārdevējs apņemas pieņemt vai samainīt pret identisku, preci ar ražošanas defektu vai kļūdaini nosūtītu preci.
  8.6. Gadījumā, ja pārdevējam nav iespējas samainīt preci, pircējam tiek atgriezta preces maksa, bez preču piegādes izmaksas.

  9. Pircēja un pārdevēja atbildība.
  9.1. Pircējs ir atbildīgs par sniegto datu patiesumu. Ja reģistrācijas laikā pircējs norāda nepatiesus datus, pārdevējs nenes atbildību par tālāko pasūtījuma gaitu un ir tiesīgs pieprasīt segt tiešos zaudējumus, kas var rasties šajā gadījumā.
  9.2. Pircējs nes pilnu atbildību par savu rīcību lietojot šī internetveikala pakalpojumus.
  9.3. Reģistrētais lietotājs nes atbildību par savu datu nodošanu trešajām personām.
  9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības, ja pircējs, neskatoties uz pārdevēja rekomendāciju, nav iepazinies ar veikala noteikumiem, kaut arī viņam ir bijusi šāda iespēja.
  9.5. Ja pārdevēja veikalā ir izvietotas saites uz citām internetvietnēm, pārdevējs nenes atbildību par to darbību,vai tajos publicēto informāciju.
  9.6. Zaudējumu gadījumā, vainīgā puse kompensē tiešos zaudējumus otrai.

  10. Mārketings un informācija.
  10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var iniciēt interneta veikalā dažādas akcijas un speciālos piedāvājumus.
  10.2. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt akcijas noteikumus, vai atcelt tos.
  10.3. Pārdevējs sūta paziņojumus pircējam reģistrācijā norādītajā saziņas veidā.
  10.4. Pircējs visus jautājumus un paziņojumus sūta uz sadaļā “kontakti”, norādītajiem tālruņa numuriem vai e-pastu.
  10.5. Pārdevējs nenes atbildību, ja pircējs nespēj saņemt informāciju, vai pasūtījuma apstiprinājumu norādītajā e-pastā, interneta pakalpojumu vai elektrotīklu vainas dēļ.

  11. Noslēguma jautājumi.
  11.1. Šie pirkšanas - pārdošanas noteikumi ir sastādīti saskaņā ar LR likumdošanas normatīvajiem aktiem.
  11.2. Visi radušies strīdi tiks risināti pārrunu veidā. Nespējot vienoties, visi strīdi tiek pakļauti izskatīšanai saskaņā ar LR likumdošanu.

 • Abonējiet JAUNUMU un saņemiet 5€ DĀVANU

  SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS TĪKLOS